Archwilio

 • Archwiliadau Cydymffurfiad Cymdeithasol

  Mae TTS yn darparu ateb rhesymegol a chost-effeithiol i osgoi materion cydymffurfio cymdeithasol gyda'n Harchwiliad Cydymffurfiaeth Gymdeithasol neu wasanaeth archwilio moesegol.Gan ddefnyddio dull amlochrog gan ddefnyddio technegau ymchwiliol profedig i gasglu a chadarnhau gwybodaeth ffatri, mae ein harchwilwyr iaith frodorol yn cytuno...
  Darllen mwy
 • Archwiliad Diogelwch Bwyd

  Archwiliadau Hylendid Manwerthu Mae ein harchwiliad hylendid bwyd nodweddiadol yn cynnwys asesiad manwl o strwythur y Sefydliad Dogfennaeth, monitro a chofnodion Trefn lanhau Rheoli personél Goruchwyliaeth, cyfarwyddyd a/neu hyfforddiant Offer a chyfleusterau Arddangos bwyd Gweithdrefnau brys ...
  Darllen mwy
 • Archwiliadau Ffatri a Chyflenwyr

  Archwiliadau Ffatri a Chyflenwyr Trydydd Parti Yn y farchnad hynod gystadleuol heddiw, mae'n hanfodol eich bod yn adeiladu sylfaen o bartneriaid sy'n gwerthu a fydd yn bodloni pob agwedd ar eich anghenion cynhyrchu, o ddyluniad ac ansawdd, i ofynion cyflenwi cynnyrch.Gwerthusiad cynhwysfawr trwy archwiliad ffatri...
  Darllen mwy
 • Diogelwch Adeiladau ac Archwiliadau Strwythurol

  Nod archwiliadau diogelwch adeiladau yw dadansoddi cyfanrwydd a diogelwch eich adeiladau ac adeiladau masnachol neu ddiwydiannol a nodi a datrys risgiau sy'n ymwneud â diogelwch adeiladau, gan eich helpu i sicrhau amodau gwaith priodol ar draws eich cadwyn gyflenwi a chadarnhau cydymffurfiaeth â diogelwch rhyngwladol.
  Darllen mwy

Gofyn am Adroddiad Sampl

Gadael eich cais i dderbyn adroddiad.